Kariéra

Snažíme sa vytvárať také pracovné prostredie a podmienky, aby naši zamestnanci boli motivovaní podávať optimálny pracovný výkon a aby za svoju prácu boli nielen patrične odmeňovaní, ale aby tiež bolo dosiahnuté primeraného súladu a rovnováhy medzi dlhodobými potrebami spoločnosti ABEL-Computer a potrebami a osobným rozvojom zamestnancov.

Management spoločnosti ABEL-Computer si plne uvedomuje, že nikto iný, ako kvalitní, vyškolení a motivovaní zamestnanci, nemôžu zaručiť dlhodobo najvyššiu kvalitu produktov a služieb. Preto venuje náležitú pozornosť personálnej práci, ktorá je zodpovednosťou nielen vedenia spoločnosti, ale tiež vedúcich pracovníkov na všetkých úrovniach riadenia.

Rovnako dôsledne dbáme na to, aby boli dodržované požiadavky slovenskej legislatívy a interné štandardy. Pracovisko sa nachádza v sídle firmy, teda v Čadci na ulici A. Hlinku. Pokiaľ máte záujem o zamestnanie vo firme ABEL, neváhajte zaslať motivačný list spolu so struktutovaným životopisom na našu adresu alebo e-mailom na adresu abel@abel.sk, prípadne môžete priniesť osobne na recepciu sídla firmy alebo firemnú predajňu.


Ponuka pracovných miest

V súčasnej dobe neponúkame žiadne voľné pracovné miesta.


Informačné materiály

Katalog ke stažení Na základe vašej požiadavky vám budú úplne zadarmo zaslané kompletné materiály o našej spoločnosti zahŕňajúce cenníky, detailné informácie o spoločnosti a zmluvu o dielo.

Stiahnuť katalóg Zaslať materiály poštou