Profil firmy

ABEL-Computer je dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť pôsobiaca viac ako dve desaťročia v oblasti výroby a renovácie kaziet pre počítačové tlačiarne. Od začiatku svojho založenia sa firma orientuje najmä na zákazníkov vyhľadávajúcich najvyššiu možnú kvalitu pri zachovaní rozumnej výšky úspor finančných nákladov. Vďaka vysokým nárokom na kvalitu našich produktov sa nám darí týmto zákazníkom vyhovieť a udržať si tak vedúcu pozíciu vo svojom obore.

Svoje prvenstvo na trhu alternatívnych kaziet si ABEL zaistil tiež preto, že svoje podnikateľské aktivity netriešti a venuje sa výhradne službám v oblasti tlače. Preto môže byť veľká časť získaných prostriedkov venovaná investíciám do výskumu a vývoja nových technológií spracovania a testovania tlačových kaziet a všetci zamestnanci spoločnosti venujú všetko svoje úsilie výhradne tejto jedinej činnosti.

Hlavnými cieľmi spoločnosti ABEL je dlhodobo udržať svoje vedúce postavenie medzi výrobcami alternatívnych kaziet, trvalo zvyšovať kvalitu vlastných produktov a služieb a vždy venovať maximálne úsilie pre uspokojenie vysokých nárokov svojich zákazníkov.


Informačné materiály

Katalog ke stažení Na základe vašej požiadavky vám budú úplne zadarmo zaslané kompletné materiály o našej spoločnosti zahŕňajúce cenníky, detailné informácie o spoločnosti a zmluvu o dielo.

Stiahnuť katalóg Zaslať materiály poštou