Politika ochrany osobných údajov

Správca osobných údajov

ABEL-Computer s.r.o.
A.Hlinku 6,
022 01 Čadca
abel@abel.sk

Politika ochrany osobných údajov

Spoločnosť ABEL- Computer sa dlhodobo venuje ochrane osobných údajov. Postupujeme v súlade s predpismi a všetky Vaše otázky ohľadom ochrany osobných údajov radi zodpovieme.

Prečo spracovávame Vaše osobné údaje?

Účel spracovania osobných údajov. Vaše osobné údaje spracovávame predovšetkým za účelom plnenia zmlúv a v súvislosti s bežnými obchodnými činnosťami a tiež pre plnenie nutných zákonných povinností. Snažíme sa minimalizovať účely využitia osobných údajov, ktoré sú nutné pre plnenie nášho podnikateľského zámeru. Pre iné účely od Vás požadujeme súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, ale o tom by ste sa včas dozvedeli.

Preventívne opatrenia – minimalizácia

Keď už spracovávame Vaše osobné údaje, snažíme sa vedieť o Vás minimum informácií. Obvykle nám stačí vedieť Vaše meno, priezvisko, kontaktné údaje – adresa, pracovná pozícia, email, telefón.

Aké osobné údaje o Vás spracovávame

Nemusíte mať obavu, neevidujeme o Vás nič, čo by ste nečakali alebo k čomu ste nedali súhlas. A pokiaľ takúto obavu máte, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť s prosbou o výpis osobných údajov, ktoré o Vás spracovávame. Obvyklý výpis bude zahrňovať Vaše meno, priezvisko, adresu a telefón, prípadne e-mail a k tomu súpis Vašich objednávok.

Komu ďalšiemu poskytujeme osobné údaje

Vaše osobné údaje nikomu ďalšiemu neposkytujeme. Pokiaľ by sme to chceli niekedy urobiť, budeme Vás informovať a požiadame o súhlas.

Súhlas s poskytnutím osobných údajov

S Vašim súhlasom môžeme spracovávať i ďalšie Vaše osobné údaje a využívať ich pre iné účely. Zoznam osobných údajov a dôvod prečo ich spracovávame máte vždy uvedený na súhlase, ktorý ste nám dali. Pokiaľ to tak nie, kontaktuje nás, prosím, aby sme mohli vykonať nápravu.

Spracovanie cookies

Žiadna naša cookies nezhromažďuje a nevyužíva Vaše osobné údaje. Slúži iba pre štatistické vyhodnotenie návštev našich webových stránok.

Spoločnosť ABEL- Computer menovala zamestnanca zodpovedného za ochranu osobných údajov. V prípade pripomienok, námetov alebo výhrad k ochrane osobných údajov môžete tohoto zástupcu kontaktovať na e-mailovej adrese osobniudaje@abel.cz


Informačné materiály

Katalog ke stažení Na základe vašej požiadavky vám budú úplne zadarmo zaslané kompletné materiály o našej spoločnosti zahŕňajúce cenníky, detailné informácie o spoločnosti a zmluvu o dielo.

Stiahnuť katalóg Zaslať materiály poštou