História firmy

Historické korene firmy ABEL, lídra na trhu renovácie tlačových kaziet, nájdeme na začiatku roku 1989, keď v niekdajšom Československu ešte nik ani nedúfal, že možno niekedy bude lepšie. V tej dobe už dnešný majiteľ spoločnosti robil pre svoje potreby a potreby svojho zamestnávateľa renováciu prvých ihličkových kaziet pre tlačiarne ROBOTRON K6314 na povolenie „MNV“. V tej dobe bol ešte zamestnaný vo firme „Správa federálnych hmotných rezerv“, kde získal veľmi cenné skúsenosti ako programátor – analytik.

Pretože zamestnávateľ o tento druh služby nejavil záujem, založil náš dnešný majiteľ firmu „Programátorský a systémový servis“, ktorá sa zaoberala už od svojho začiatku službami v oblasti výpočtovej techniky a ukončil zamestnanie u svojho vtedajšieho zamestnávateľa.

Ako takmer každý podnikateľ v tejto dobe začal podnikať vo svojom byte a jeho základným kapitálom bola iba jeho vlastná technická zručnosť a úver vo výške 100 000 Kč. Pokiaľ ide o renováciu kaziet, tú robil s využitím vlastnoručne vyrobených strojov a prípravkov.

Nasledoval prudký rozvoj:

1990 4 zamestnanci na IČO. Jún 1990 – rozšírenie o obchodnú činnosť, v garáži brata vzniká prvá manufaktúra na renováciu a výrobu ihličkových kaziet. Na úver sa kupuje profesionálny stroj na spojovanie tlačovej pásky za 900 000 Kčs. Zapojenie rodiny za „drobnú odmenu“, práca v garáži, balenie a fakturácia zákazok v paneláku.
1991 Prví dvaja skutoční zamestnanci, prvý prenájom väčších nebytových priestorov, školiaca činnosť.
1992 26.8.1992 založenie ABEL-Computer, s.r.o. a fyzická osoba prechádza na právnickú.
1993 Všetka činnosť prešla z fyzickej osoby na s.r.o., vzniká skutočná renovácia ihličkových kaziet, predaj kancelárskej techniky, robí sa akreditované školenie a rekvalifikácia.
1994 8 zamestnancov, ukončená školiaca a rekvalifikačná činnosť, príprava na založenie spoločnosti na Slovensku. Po rozpade federácie sa Slovenský trh stal v podstate nedostupným.
1995 10 zamestnancov, na Slovensku založená ABEL-Computer s.r.o. v Čadci. Založenie pobočky bolo finančne i časovo veľmi vyčerpávajúce. Až za 5 rokov sa ukazujú prvé výsledky.
1996 12 zamestnancov, rozšírenie služieb o renováciu atramentových kaziet, plnenie za pomoci Švajčiarskej technológie, ktorá sa avšak ukázala byť veľmi poruchovou. Opravy stroja, ktorého vstupná hodnota bola 850 000 Kčs však priniesli cenné informácie a viedli ku stavbe vlastných strojov pre renováciu atramentových kaziet.
1997 26 zamestnancov, vzniká predajňa kancelárskej techniky, nárast obratu o 74 % oproti roku 1996, vývoj vlastných technológií pre renováciu kaziet, investície v miliónoch Kč.
1998 49 zamestnancov, začatá renovácia kaziet pre laserové tlačiarne, nárast obratu o 80 % oproti predchádzajúcemu roku, ďalšie masívne investície do technológií, vývoj oveľa viac dokonalejších strojov a prípravkov potrebných pre renováciu kaziet.
1999 68 zamestnancov, príprava na renováciu farebných atramentových náplní, nárast o ďalších 75 % oproti predchádzajúcemu roku, prenájom budovy o 2000 m2, spoločnosť na Slovensku začína prosperovať, po prvýkrát po 5 rokoch je vykázaný kladný hospodársky výsledok.
2000 90 zamestnancov a príprava na ISO 9001, príprava na renováciu farebných atramentových náplní, rozsiahle investície do výskumu a vývoja a systému starostlivosti o zákazníkov.
2001 113 zamestnancov, rozšírenie služieb o servis a profylaktiku tlačiarní, nájdenie partnerov pre outsourcing, prenájom 2 výrobných hál a zvýšenie výrobného priestoru na 4000 m2
august 2001 – firma ABEL bola úspešne certifikovaná na ISO 9001:2001
2002 119 zamestnancov, príprava na renováciu kaziet pre farebné laserové tlačiarne, štúdium technológií farebnej tlače, ponuka profylaktiky, vznik oddelenia starostlivosti o zákazníkov, call centrum, masívne investície do technológií výroby kaziet
2003 121 zamestnancov, rozsiahle investície do logistiky, výskumu a vývoja. Nákup licencie na renováciu HP-9000.
2004 126 zamestnancov, súčasné priestory nestačia, príprava na zakúpenie nového sídla spoločnosti…
2005 156 zamestnancov vrátane Slovenska, zakúpenie nového sídla spoločnosti, príprava na rekonštrukciu, 17 000 m2 priľahlých pozemkov pre ďalší rozvoj spoločnosti, intenzívne štúdium Color Managementu a príprava na nástup nových tlačových technológií. Prehĺbenie technologickej spolupráce pri analýze nových kaziet s čipmi.
2006 163 zamestnancov, rozsiahle investície do výskumu a vývoja, štúdium nových technológií a snaha udržať si súčasných zákazníkov a postavenie na trhu nie sľubmi alebo trikmi, ale výlučne technickými schopnosťami a nadštandartnou starostlivosťou o zákazníkov.
2007 171 zamestnancov, presťahovanie do nového sídla, výskum a vývoj získava úplne nový rozmer, vnútrofiremná komunikácia nabrala rýchlejšiu a kvalitnejšiu podobu, starostlivosť o zákazníkov je stále prioritou firmy…
2008 Dramatický nástup farebnej atramentovej tlače. Neustále rozširovanie ponuky o stále nové typy kaziet podľa požiadaviek rýchlo sa meniaceho trhu.
2009 Získanie certifikácie ISO 14001:2005 a zavedenie nového informačného systému Qi.
2010 Prevádzanie dát do nového informačného systému, školenie nových postupov práce a stabilizácia činností v Qi. Úspešná recertifikácia ISO 9001 a 14001.
2011 Nové propagačné materiály, revitalizácia loga spoločnosti, zjednocovanie firemnej identity, rozsiahla distribúcia NPM nielen k oslovenieu nových potenciálnych zákazníkov, ale aj ako informácia o raste firmy existujúcim zákazníkom.
2012 Začiatok plánovania prestavby haly z dôvodu nedostačujúcich priestorov predovšetkým pre sklad hotových kaziet. Na Slovensku získanie štatútu „Chránené pracovisko“ a tým rozšírenie služieb o možnosť náhradného plnenia.
2013 Redesign krabičiek na atramenty a obalov na tonerové kazety ABEL. Optimalizácia webu a rozšírenie o aplikáciu objednávkového portálu pre jednoduchšie objednávanie ABEL produktov. Úprava vnútornej organizácie spoločnosti zavedením pozície vedúcej logistiky.

Informačné materiály

Katalog ke stažení Na základe vašej požiadavky vám budú úplne zadarmo zaslané kompletné materiály o našej spoločnosti zahŕňajúce cenníky, detailné informácie o spoločnosti a zmluvu o dielo.

Stiahnuť katalóg Zaslať materiály poštou