30 rokov spoločnosti ABEL-Computer rok za rokom…

1988 – Počiatok dlhej cesty

Píše sa rok 1988. Milan Mačuga, dnes majiteľ firmy ABEL-Computer, pracuje ako analytik programátor a na svojom stole má ihličkovú tlačiareň Robotron K-6314. Kazeta do tejto tlačiarne stojí 500 Kčs a vydrží týždeň až dva. Vyhadzovať tieto kazety do odpadkového koša sa zdá byť človeku s vtedajším platom 3.000 Kčs mesačne nebývalým plytvaním. Preto kazetu rozoberá, aby preskúmal, ako funguje. K jeho prekvapeniu je princíp (z jeho pohľadu) triviálny a zároveň geniálny. Kazeta totiž obsahuje Möbiovu slučku, ktorá predlžuje pásku v kazete na dvojnásobok bežnej dĺžky. Zvedavý programátor čoskoro nachádza riešenie pre výmenu pásky. Použité kazety začína plniť najprv pomocou kotúčov do písacieho stroja a neskôr z niekoľkometrového kotúča tejto pásky. Pásku je ale potrebné tiež spojiť. Nič, čím by sa to dalo urobiť, ale v tom čase na trhu ešte nie je, a tak si Milan Mačuga sám vyrába prvú – celkom unikátnu – zváračku pásky pre vytvorenie a vyhladenie spoja. Ten je vo výsledku dokonalý, pevný, tenký a hladký.

Prvé renovované kazety sú na svete a dlhodobé testy v práci neskôr potvrdzujú, že vďaka novej páske tlačia dokonca aj dlhšie, než tie originálne od firmy Robotron. Výrobná cena renovovanej kazety (bez započítania ceny nápadu, práce, balenia, fakturácie atď.) je 12 Kčs! A tak sa v malej pracovni v paneláku vďaka tlačiarni Robotron K-6314 rodí dobrý nápad.

Začína sa písať história renovácie kaziet v Opave.

1989 – Koniec starých čias

28. 5. 1989 začína Milan Mačuga na základe povolenia Okresného národného výboru mesta Opavy podnikať v oblasti poskytovania služieb. Záujem o renováciu (obnovu) tlačových kaziet je vzhľadom ku kvalite a cene obrovský. Milan preto opúšťa zamestnanie a zakladá Programátorský a systémový servis. Jeden človek, veľa nápadov, pracovitosť, odvaha a viera, že to všetko dobre dopadne. To vtedy pre začiatok úplne stačilo.

1990 – Nová cesta

Je krátko po Nežnej revolúcii a je potrebné nestratiť krok s dobou. Programátorský a systémový servis preto od júna 1990 rozširuje ponuku svojich služieb o obchodnú činnosť. Tím posilňujú prví 4 „zamestnanci“ – zatiaľ len na skúšku, tzv. „Na IČO“. Základné pracovné nástroje: veľký kufor a v ňom kalkulačky, diskety, pásky do písacieho stroja a odvaha rozbaliť to v jednačke nákupcu alebo ekonóma. Funguje to a na zozname odberateľov sa objavujú prví veľkí zákazníci typu Ostroj Opava, Moravské chemické závody (dnes BorsodChem), ČSAD Ostrava alebo Galena (dnešný TEVA). Súčasne u Mačugových vzniká prvá ozajstná manufaktúra na renováciu a výrobu kaziet pre ihličkové tlačiarne. Do procesu je za drobnú odmenu zapojená celá rodina. Výroba prebieha v garáži, balenie a fakturácia zákaziek v byte v paneláku. A prichádza prvá obrovská investícia do technológií. Je jasné, že zváračka pásky vyrobená „na kolene“ už nebude stíhať kapacitne. Je preto nevyhnutné zaobstarať profesionálny stroj na spájanie kontaktných platní pásky. Na úver a s nekresťanským úrokom. Cena je závratných 900.000 Kčs!

1991 – Prvé sťahovanie

Prví dvaja ozajstní zamestnanci. Sťahovanie z garáže do prvých väčších nebytových priestorov prenajatých v bývalom podniku AGREKOS. Rozšírenie ponuky o školiacu činnosť.

1992 – Zrod skutočnej firmy

26. 8. 1992. Historický dátum znamenajúci prerod fyzickej osoby v osobu právnickú. Je založená spoločnosť ABEL-Computer s.r.o.

1993 – Koniec Československa

Rozpadá sa Československo. Objem renovácie tlačových kaziet ale neustále stúpa a dopĺňa ho naozajstná väčšia výroba nových kaziet do písacích strojov. Rozbieha sa aj predaj kancelárskej techniky a počítačov, vykonávajú sa akreditované školenia a rekvalifikácie. ABEL-Computer je síce zatiaľ stále malinká firmička, ale má veľké plány…

1994 – Slovensko volá

Počet zamestnancov: 8.

Po rozpade Československa sa slovenský trh stáva vďaka hraniciam v podstate nedostupným, nie však nezaujímavým. Je potrebné začať sa pripravovať na založenie firmy na Slovensku.

1995 – Slovenská cesta začína

Počet zamestnancov: 10.

V Čadci vzniká spoločnosť ABEL – Computer, s.r.o. – Slovensko. Založenie pobočky je však finančne aj časovo veľmi vyčerpávajúce. Nikto netuší, že sa slovenská firma dostane do zisku až za dlhých 5 rokov! Obľuba renovácie tlačových kaziet ale raketovo stúpa, pretože zákazníkom využívajúcim tento spotrebný materiál prináša ohromné ​​finančné úspory.

1996 – Najdrahšie „školenie“

Počet zamestnancov: 12.

ABEL-Computer stále drží krok s dobou a svoje služby rozširuje o renováciu atramentových kaziet. Ich plnenie prebieha za pomoci švajčiarskej technológie, ktorá sa však ukazuje byť veľmi poruchová. Časté opravy stroja, ktorého obstarávacia hodnota bola 850.000 Kč, však prinášajú cenné informácie a vedú neskôr k stavbe vlastných strojov pre renováciu atramentových kaziet. Je to zrejme najdrahšie, ale aj najdôležitejšie „školenie“ v histórii firmy. Majiteľ sa učí z chýb, ale aj z konštrukčnej dokonalosti švajčiarskeho stroja a v ďalších rokoch potom navrhuje, vyrába prototypy a programuje vlastné stroje na renováciu. Vzniká základ budúceho oddelenia výskumu a vývoja, ktoré neskôr osobne povedie.

1997 – Raketový vzostup

Počet zamestnancov: 26.

Vďaka vývoju vlastných strojov pre renováciu kaziet a miliónovým investíciám do ďalších výrobných technológií dochádza z roka na rok ku skokovej expanzii firmy. Obrat oproti roku 1996 narastá o 74% a je otvorená predajňa kancelárskej techniky.

1998 – Laser nás nezastaví

Počet zamestnancov: 49.

Rozmach spoločnosti naďalej stúpa. Oproti predchádzajúcemu roku narastá obrat o ďalších 80%. Pokračujú masívne investície do nových technológií a sú vyvíjané oveľa dokonalejšie stroje a prípravky potrebné pre renováciu kaziet – teraz aj pre laserové tlačiarne.

1999 – Druhé sťahovanie

Počet zamestnancov: 68.

Obrat spoločnosti narastá o ďalších 75%. Začínajú prípravy na spustenie renovácie farebných atramentových kaziet a je jasné, že súčasné priestory už kapacitne nestačia. Jedinou možnosťou je nájsť v Opave nové zázemie a ako najrýchlejšie riešenie sa ukazuje prenájom budovy o rozlohe 2000 m2. Slovenská pobočka začína prosperovať a prvýkrát po 5 rokoch vykazuje kladný hospodársky výsledok!

2000 – Zákazník na prvom mieste

Počet zamestnancov: 90.

Finišujú prípravy na renováciu farebných atramentových náplní, investície do výskumu a vývoja sú ohromné. Začína proces prípravy na certifikáciu systému kvality podľa normy ISO 9001. Rovnako tak je investované aj do systému starostlivosti o zákazníkov. Firma zavádza filozofiu „Zákazník na prvom mieste“, pretože očakáva, že do 10 rokov sa trh výrazne zmení a starostlivosť venovaná zákazníkom sa vráti v podobe ich lojality. Nikto v tej dobe ešte netuší, že tá zmena trhu príde už na jeseň 2008 v podobe desivej celosvetovej hospodárskej krízy.

2001 – ISO 9001

Počet zamestnancov: 113.

Služby spoločnosti ABEL-Computer sa rozširujú o servis a profylaktiku tlačiarní. Začína spolupráca s partnermi pre outsourcing. Prenájmom 2 výrobných hál dochádza k navýšeniu výrobného priestoru na 4000 m2. Zvyšovanie kvantity však nesmie v žiadnom prípade znamenať znižovanie kvality! Tú spoločnosť preukazuje v auguste 2001 úspešným zavŕšením procesu certifikácie systému kvality podľa normy ISO 9001: 2001.

2002 – Nástup farebného laseru

Počet zamestnancov: 119.

Vzniká oddelenie starostlivosti o zákazníkov a call centrum. Začínajú prípravy na renováciu kaziet pre farebné laserové tlačiarne. Základom budúceho úspechu je pritom dokonalé porozumenie technológiám farebnej tlače. Sú realizované masívne investície do technológií výroby kaziet. ABEL-Computer zavádza meranie farebnej zhody výtlačkov pomocou spektrofotometrov X-Rite a Byg Gardner. Dodávatelia komponentov pre výrobu tonerových kaziet sú od tej chvíle vyberaní len na základe presného merania potvrdzujúceho, že výtlačok bude farebne verný. Zákazníci tento prístup oceňujú a časom aj vyžadujú.

2003 – Zvládame i HP-9000

Počet zamestnancov: 121.

Prichádzajú nové tlačiarne a s nimi nové výzvy pre výskum a vývoj, ktoré vyžadujú ďalšie a ďalšie rozsiahle investície. Vďaka nim ale ABEL-Computer zvláda držať tempo so svetom a je čím ďalej rýchlejší a úspešnejší pri zavádzaní nových typov alternatívnych kaziet do výroby. Nebojí sa dokonca ani nákupu licencie a nákladnej technológie na renováciu kazety v tej dobe pre najväčšiu a najrýchlejšiu tlačiareň na trhu HP-9000.

Základom úspechu je stále nekompromisný dôraz na kvalitu. Sú vykonávané záťažové testy jednotlivých komponentov potrebných pre renováciu kaziet a pred uvedením každého nového typu kazety do výroby sú príslušnou tlačiarňou „vykonané" testovania desiatok kusov. Náklady na testovanie sa vracajú v priebehu niekoľkých mesiacov, pretože takto testované kazety potom majú konštantnú kvalitu a reklamácie sú takmer nulové. Chyby sa samozrejme občas vyskytnú, ale sú minimálne.

Je zavedený systém výberu dodávateľov na základe výsledkov záťažových testov jednotlivých komponentov. Kontrole kvality je pritom podrobená takmer každá dodávka a budúcnosť potvrdí, že tento spôsob stráženia kvality dodávateľov je jediný možný.

2004 – Historický veľtrh Invex

Počet zamestnancov: 126.

Expanzia firmy naďalej pokračuje. Ani súčasné priestory už nestačia a je zahájená príprava na zakúpenie alebo výstavbu nového sídla spoločnosti.

Ako najvýznamnejší predstaviteľ odboru renovácie tlačových kaziet v ČR a na Slovensku, nemôže pochopiteľne ABEL chýbať ani na veľtrhu Invex, najväčšej domácej výstave v obore IT. Svoj stánok má čo do výstavnej plochy vždy dvojnásobný a vždy sa prezentuje niečím novým a zaujímavým. Potom prichádza rok 2004 a s ním prezentácia u domácej renovačnej firmy do tej doby nepredstaviteľná a nevídaná. Expozícia ABEL zaberá úplne dominantný priestor v strede pavilóna A2 a svojim zákazníkom tu ponúka program a podporu porovnateľnú v tú chvíľu snáď jedine s prezentáciou Microsoftu. Do súťaží usporiadaných „ABELákmi“ priamo na ich stánku sa zapájajú stovky návštevníkov a desiatky z nich si ako výhry odnášajú tlačiarne a fotoaparáty Nikon. Darčekové tričká s firemným logom sú potom k videniu na uliciach po celej republike ešte mnoho rokov.

2005 – Ani čipy nie sú prekážkou

Počet zamestnancov: 156.

Technologický pokrok v oblasti tlače ide míľovými krokmi vpred. Ani nové čipové technológie neznamenajú spomalenie tempa prispôsobovaním sa trhu zo strany spoločnosti ABEL-Computer. Rok 2005 sa celý nesie v znamení intenzívneho štúdia Color Managementu a nadviazanie spolupráce s výrobcami čipov v rámci reverznej analýzy nových tlačových kaziet s čipmi. Prípravy na nástup inovatívnych tlačových technológií bežia na plné obrátky. Vrcholia zakúpením nového sídla spoločnosti, prípravou na jeho rekonštrukciu a prikúpením 17 000 m2 priľahlých pozemkov pre ďalší rozvoj spoločnosti.

2006 – A opäť sťahovanie

Počet zamestnancov: 163.

Cieľ spoločnosti je jasný: udržať si súčasných zákazníkov i postavenie na trhu nie sľubmi alebo trikmi, ale výlučne technickými schopnosťami a nadštandardnou starostlivosťou. Ďalšie investície do výskumu a vývoja aj do štúdia nových technológií sú preto úplnou nevyhnutnosťou. Vrcholí rekonštrukcia budúceho sídla na Obloukovej ulici a začína príprava na sťahovanie.

2007 – Internetový predaj volá

Počet zamestnancov: 171.

Presťahovanie do nového sídla znamená zlepšenie podmienok pre prácu po všetkých stránkach. Výskum a vývoj získava úplne nový ráz, vnútrofiremná komunikácia naberá rýchlejšiu a kvalitnejšiu podobu. Stále väčšou prioritou je pritom starostlivosť o zákazníkov, založená dlhodobo na osobnom prístupe. Aj táto oblasť si ale žiada inovatívny a moderný prístup. Začína preto príprava na rozšírenie ponuky produktov prostredníctvom internetového obchodu. Svetlo sveta vidí doména shop.abel.cz.

2008–2017 – Desať rokov, čo utiekli ako voda

Prichádza jeseň 2008 a s ním finančná kríza. Dlhé mesiace nie je jasné, čo sa bude diať. Mnohí zákazníci znižujú alebo dokonca odkladajú svoje objednávky. Súčasne ale potvrdzujú, že starostlivosť, ktorú im spoločnosť ABEL-Computer doteraz venovala, bude dôvodom na pokračovanie spolupráce, až bude lepšie.

Pokles obratu vďaka celosvetovej kríze je v ABELu braný ako realita a ako impulz k ešte väčšej snahe o zlepšenie kvality výrobkov a služieb. Prevláda presvedčenie, že tento prístup prinesie svoje ovocie. Po dlhom roku neistoty a hlbokého poklesu sa všetko vracia do normálu a zákazníci sa vracajú späť. Je to príjemným dôkazom, že starať sa o svojich zákazníkov aj v časoch hojnosti sa naozaj oplatí ☺   V roku 2009 prebieha recertifikácia ISO 9001 a opäť sa len potvrdzuje, že kvalitu svojich výrobkov má firma pod dohľadom a zákazníci to oceňujú. V tom istom roku ABEL-Computer tiež dokazuje, že myslí nielen na kvalitu svojich výrobkov, ale aj na životné prostredie. Dôkazom je zisk certifikátu ISO 14001: 2005 potvrdzu­júceho, že prevádzka firmy je šetrná a len celkom minimálne zaťažuje prírodu. To je v tom čase v porovnaní s konkurenciou úplne zásadný rozdiel.

Zavedenie nového informačného systému potom umožňuje zvýšiť efektivitu vo všetkých oblastiach a znížiť náklady. Úspory sú ihneď opätovne reinvestované do nových technológií a starostlivosti o zamestnancov. Tá sa v posledných desiatich rokoch vracia v podobe takmer nulovej fluktuácie. Veď celých 88% zamestnancov je vo firme viac ako 10 rokov! Priebežne navyše pribúdajú aj bábätka, a tak čo sa týka zamestnanecké generačnej obmeny je výhľad pre nasledujúcich 20 rokov pomerne optimistický ☺

Firma predstavuje tiež nové propagačné materiály, dochádza k miernej revitalizácii loga spoločnosti a zjednocovaniu firemnej identity. Pre zákazníkov sú pripravované nové aktivity a zaujímavé akcie.

Na Slovensku dochádza k získaniu štatútu „Chránené pracovisko“ a tým k rozšíreniu služieb o ponuku náhradného plnenia.

Naďalej pokračujú investície do výskumu a vývoja. Testuje a meria sa všetko, čo sa otestovať a zmerať dá, aby sa dosiahlo čo najvyššej kvality tlače kazetami ABEL.

Počet zamestnancov sa už nemení, stačí len optimalizovať výrobu a zavádzať inovácie a tým optimalizovať náklady a výrobnú kapacitu. A prichádzajú prvé odchody do dôchodku niektorých z tých, ktorí to s firmou „tiahli“ od samého začiatku a verili v jej budúcnosť. Tým obzvlášť patrí veľké poďakovanie!

2018 – Rodinná firma víta nového pomocníka

Vo februári 2018 sa spolumajiteľom a veľkým pomocníkom v riadení firmy stáva Tomáš Mačuga, syn majiteľov spoločnosti. Preberá zodpovednosť za ďalší rozvoj a smerovanie a vyhľadávanie nových príležitostí na trhu s cieľom odlíšiť sa od konkurencie.

2019 – Tridsiatka na krku

Všetko to začalo v roku 1989. Záujem o naše služby vďaka mimoriadnej zákazníckej starostlivosti nepoľavuje, a keď v roku 2019 oslávime 30 rokov našej existencie, je to aj celkom pekná referencia pre našich zákazníkov.

„Starostlivosť o zákazníkov na prvom mieste sa ukazuje ako najlepší model (ako sme sa mali možnosť presvedčiť na jeseň v roku 2008), a tak sa ďalej snažíme vylepšovať zákaznícku podporu. Preto v ďalších rokoch ešte viac navyšujeme investície do vzdelávania a organizovania seminárov pre zákazníkov.

„Najväčšie bohatstvo firmy je v jej zamestnancoch“. Sme nesmierne hrdí na to, že ako jedna z mála firiem (možno už posledná) v oblasti spotrebného materiálu máme stále ešte skutočnú vlastnú výrobu a tým aj kvalitu pod kontrolou. Po 30 rokoch stále zamestnávame mnoho ľudí vo výrobe a veríme, že neustálym zlepšovaním procesov budeme stále obľúbeným zamestnávateľom. Chápeme súčasne, že automatizácia a efektivita sú pojmy, ktoré nás skôr alebo neskôr donútia urobiť zmeny, ale máme za to, že je to prirodzený proces pre každú firmu a že budeme pripravení.

Počas nasledujúcich rokov, preto budeme naďalej pokračovať v masívnych investíciách v desiatkach miliónov korún do infraštruktúry, informačných systémov i zákazníckej podpory.

2019–2029 – Akých bude nasledujúcich 10 rokov?

Áno, myslíme na budúcnosť. Zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že vo svete tlače nastane nejaká revolúcia. Ale keď príde, budeme určite pripravení.

Pripomeňme si, čo sa stalo za posledných 30 rokov v oblasti tlače:

  • Hoci prvá ihličková tlačiareň bola na svete už v roku 1964 (dva roky pred tým sa narodil náš majiteľ ☺), v Českej republike začali „ihličky“ vládnuť až v 90. rokoch 20. storočia. A vtedy začala história našej firmy.

Pamätáte na tlačiareň Star LC-20? Epson LQ-1000? Uveríte, že sa dalo tlačiť pomocou 7 ihličiek? Alebo neskôr v HD kvalite pomocou revolučných 24 ihličiek? ☺

  • O pár rokov neskôr prišli prvé atramentové tlačiarne a my sme boli opäť pri tom. Zakúpili sme technológie na ich renováciu a potom začali vyrábať svoje vlastné stroje na výrobu kaziet. „Ihličky“ postupne ustúpili a naša firma expandovala v „atramentoch“.
  • Keď nastúpil „laser“, ihličky zostali iba na pokladniach supermarketov (a dnes už ani tam mnohokrát nie) a „atramenty“ ustúpili do pozadia. Rýchlosť tlače sa zvyšuje, cena originálnych tonerových kaziet však významne neklesá, ako by sme si všetci priali ☺
  • Výrobcovia tlačiarní si uvedomili, že najväčšia hrozba nepochádza od firiem, ktoré renovujú, ale od čínskych firiem, ktoré vyrábajú falzifikáty v desiatkach miliónov kusov mesačne väčšinou v tradičnej čínskej kvalite.

Čo bude nasledovať vo svete tlače?

Bude dominovať 3D tlač? Určite nie v oblasti tlače dokumentov. 3D tlačiareň nemá a nebude mať s tlačou dokumentov nič spoločné. Avšak je to oblasť, ktorá zrejme prežije v nasledujúcich rokoch veľký rast. Aj tu sú stále fyzikálne prekážky pre tlač v jemných detailoch vyššou rýchlosťou s tlačiarňou na hranie za cenu pod 10.000 Kč. Ešte si pekných pár rokov počkáme, než si doma vytlačíme za pár korún vázičku alebo ten sľubovaný ventil do práčky ☺

Celoplošná tlač celej strany naraz závratnou rýchlosťou? Áno, sú tu pokusy, ale tie väčšinou narážajú na prostú fyziku. Strana vytlačená veľkou rýchlosťou v prípade atramentu nestihne uschnúť. Áno, sú tu aj krásne a skutočne funkčné projekty a tlačiarne pre fanúšikov rýchlej tlače. Ale ruku na srdce: naozaj potrebujete 30 strán za 5 sekúnd?

Nové epochálne zmeny technológie tlače, ako tomu bolo u prechodu od ihličky cez atramenty až k tonerom? Zatiaľ to nevyzerá na nejakú prevratnú zmenu. Sú tu síce občasné vyhlásenia výrobcov tlačiarní o tom, že už čoskoro, ale … Držíme palce výrobcom tlačiarní už najmenej 5 rokov a tešíme sa na nové výzvy ☺

A naša cesta do roku 2029?

Budeme sledovať trendy, pracovať na svojom rozvoji, zvyšovať kvalitu našich služieb a pracovať na vnútorných procesoch vedúcich k vyššej efektivite.

Máme v pláne investovať do výskumu a vývoja desiatky percent HV, aplikovať nové meracie a výrobné technológie a tým stále zvyšovať vlastné nároky na kvalitu nami vyrábaných tlačových kaziet.

Veríme, že zachytíme nové trendy v predstihu a odovzdáme tieto informácie našim zákazníkom, aby vďaka tomu boli aj oni schopní ušetriť ešte viac nákladov na tlač.

Budeme zákazníkov doslova rozmaznávať tak, ako sme to robili posledných 30 rokov.

Veríme, že naša osobná starostlivosť a kontakt človeka s človekom bude cenený viac, než kontakt zákazníka s automatickým e-shopom – hoci s možnosťou stlačiť dvojku pre helpline zahltený reklamáciami …

A to aj za 10 rokov.

V tomto ohľade máme skvelý tím, príkladne sa staráme o zákazníkov a pracujeme na svojom ďalšom rozvoji.

Veríme, že to je tá správna cesta. Uvidíme ☺   A ak si dáte do kalendára dátum 16. 1. 2029 a nájdete tu pokračovanie našej histórie, bude jasné, že sme neminuli cieľ ☺


Informačné materiály

Katalog ke stažení Na základe vašej požiadavky vám budú úplne zadarmo zaslané kompletné materiály o našej spoločnosti zahŕňajúce cenníky, detailné informácie o spoločnosti a zmluvu o dielo.

Stiahnuť katalóg Zaslať materiály poštou