Servis HW – záručný aj pozáručný servis tlačiarní

Na základe Vašej požiadavky o túto službu Vás navštívi náš obchodník, ktorý tlačiareň osobne odvezie do autorizovaného servisu. Po oprave Vám tlačiareň opäť dovezie späť až na miesto. V niektorých prípadoch je možné zaistiť opravu priamo na mieste u zákazníka prostredníctvom autorizovaného servisného technika.

Servis HW

Profylaktická starostlivosť a zapožičanie náhradných tlačiarní

Ak Vašu tlačiareň odvezieme na opravu alebo profylaktiku a Vy potrebujete tlačiť, sme schopní túto situáciu riešiť zapožičaním náhradnej tlačiarne a tlačovej kazety do doby ukončenia opravy. V tomto prípade stačí upozorniť nášho obchodníka alebo asistentku, ktorí všetko zabezpečia a osobne sa postarajú o dovoz a inštaláciu náhradnej tlačiarne. Po dobu zapožičania sú Vám účtované poplatky podľa nášho cenníka, ktoré sú minimálne.

U bežných opráv sú práce fakturované podľa platného cenníka firmy ABEL-Computer s.r.o., v mimoriadnych prípadoch sú s Vami ceny pred začatím opravy vždy predom konzultované. V prípade Vášho záujmu pošlite požiadavku na servis@abel.sk.


Informačné materiály

Katalog ke stažení Na základe vašej požiadavky vám budú úplne zadarmo zaslané kompletné materiály o našej spoločnosti zahŕňajúce cenníky, detailné informácie o spoločnosti a zmluvu o dielo.

Stiahnuť katalóg Zaslať materiály poštou