Výkup kaziet

Všetky vypísané tlačové kazety sú určitou záťažou pre životné prostredie a z tohto dôvodu je potrebné ich ďalšie spracovanie zabezpečit predpísaným spôsobom.

Výkup kaziet

V prípade nahromadenia prázdných originálnych kaziet vybraných druhov sme pripravení od Vás tieto kazety odkúpiť. Vykupujeme iba nerenovované a nepoškodené kazety uvedených typov. Iné typy, renovované nebo inak poškodené kazety Vám nebudú preplatené. Samostatný výkup prebieha podľa platného cenníka, kde sú uvedené všetky nami vykupované kazety a podmienky výkupu. Kazety od Vás odoberie pri pravidelnej návšteve obchodník (pokiaľ ste už naším zákazníkom, ktorého obchodník pravidelne navštevuje), alebo ich môžete poslať poštou. Po vykonaní vstupnej kontroly, ktorá potvrdí ich ďalšiu použiteľnosť, budú tieto kazety od Vás odkúpené, o čom Vás budeme písomne informovať. Peniaze Vám zašleme prevodom na účet, približne do 14 dní od doručenia zásielky kaziet.

Nezabudnite si pozrieť náš cenník výkupu.

Pokiaľ máte požiadavku na výkup kaziet, vyplňte objednávku výkupu kaziet a my sa postaráme o zvyšok.


Informačné materiály

Katalog ke stažení Na základe vašej požiadavky vám budú úplne zadarmo zaslané kompletné materiály o našej spoločnosti zahŕňajúce cenníky, detailné informácie o spoločnosti a zmluvu o dielo.

Stiahnuť katalóg Zaslať materiály poštou