Certifikáty

Certifikáty ISO a Eko-kom

ISO 9001:2009

Firma ABEL ako jedna z prvých zaviedla a začala uplatňovať systém riadenia kvality v oblasti renovácie a výroby tonerových, atramentových a ihličkových kaziet, ktorého účinnosť bola už v roku 2001 posúdená nezávislým akreditovaným certifikačným orgánom, spoločnosťou ITI TÜV.

Výsledkom tohoto certifikačného auditu bolo vystavenie certifikátu, ktorý preukazuje, že systém managementu kvality v spoločnosti ABEL-Computer zodpovedá požiadavkám medzinárodnej normy ISO 9001:2009.

Táto certifikácia znamená, že výrobky firmy ABEL sú vyrábané podľa presných technologických postupov a že je dôsledne dodržiavaná kontrola ich kvality, ktorá je v zhode s parametrami predpísanými pre daný výrobok.

Ďakujeme všetkým zákazníkom, že nám svojou priazňou a predovšetkým svojím nekompromisným postojom voči kvalite pomohli získať tento medzinárodne uznávaný a prestížny certifikát.

Stiahnuť certifikát v PDF

ISO 14001:2005

Zmyslom našej práce je nielen zaistenie finančnej úspory nákladov na tlač pre Vás – našich zákazníkov, ale s Vaším prispením, tiež zníženie dopadov používania tlačových kaziet na životné prostredie.

Pretože si uvedomujeme dôležitosť zvyšovania kvality a ochrany životného prostredia, rozhodli sme sa certifikovať firemné procesy i vo vlastnej organizácii. Certifikát ISO 14001:2005 nás zaväzuje trvale znižovať dopady firmy na životné prostredie a priebežne vyhľadávať príležitosti k zníženiu spotreby prírodných zdrojov.

Stiahnuť certifikát v PDF

ZELENÁ FIRMA

Prispieť k ochrane životného prostredia sa nerozhodla iba spoločnosť ABEL, ale tiež jej zamestnanci. V spolupráci s firmou REMA Systém sa ABEL-Computer účastní unikátneho projektu „ZELENÁ FIRMA“, ktorý umožňuje zamestnancom ekologicky zlikvidovať použité elektrické a elektronické zariadenia. Vďaka tomuto projektu je zaistená organizácia zberu, triedenie, nakladanie a recyklácia elektroodpadu, ktorý by inak skončil na skládke.

Stiahnuť certifikát v PDF

EKO-KOM

Spoločnosť ABEL je zmluvne zapojená do systému združeného plnenia EKO-KOM, ktorý zaisťuje povinnosť spätného odberu a využitia odpadov z obalov. Týmto deklarujeme ďalšie efektívne využitie odpadov z obalov na základe povinností, ktoré vyplývajú zo zákona č. 477/2001 Zb. o obaloch.

Stiahnuť certifikát v PDF


Informačné materiály

Katalog ke stažení Na základe vašej požiadavky vám budú úplne zadarmo zaslané kompletné materiály o našej spoločnosti zahŕňajúce cenníky, detailné informácie o spoločnosti a zmluvu o dielo.

Stiahnuť katalóg Zaslať materiály poštou