Prinášame viac než len úsporu nákladov na tlač

„Prinášame komplexné služby a šetríme Váš čas.“

Chránená dielňa

Spoločnosť ABEL-Computer, s.r.o., je od 14.1.2014 držiteľom štatútu chránenej dielne.

V prípade, že sa rozhodnete využiť náhradné plnenie, vypracujeme pre Vás všetky potrebné dokumenty a potvrdenia pre Úrad práce. Vy si len doložíte potvrdenie o platbe a doklady doručíte na Váš UP.

Tabuľka výpočtu povinnosti :

Počet zamestnancov Povinný podiel ZPS Poplatok UPSVaR Objednávka z CHD
20 – 46 1 1078 958
47 – 78 2 2156 1916
79 – 109 3 3234 2874
110 – 140 4 4312 3832

Vypracujeme Vám obratom všetky potrebné dokumenty a potvrdenia pre Úrad práce.

Hodnota náhradného plnenia predstavuje 0,8-násobok celkovej ceny práce stanovenej pre daný kalendárny rok Štatistickým úradom SR. Údaje v tabuľke sú platné pre rok 2017.

Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 20 zamestnancov je podľa § 63 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 zákona v počte, ktorý predstavuje 3,2 %, z celkového počtu jeho zamestnancov.

Ak zamestnávateľ z rôznych príčin nemôže zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, zákon mu umožňuje plniť tento povinný podiel zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím aj náhradným plnením.

Na základe horeuvedeného ponúkame Vám splnenie tejto povinnosti v zmysle § 64a) citovaného zákona dodávkami vysokokvalitných alternatívnych tonerov z našej ponuky vyrobených v súlade s normami ISO 9001 a ISO 14 0012.

Sme zvyknutí cestovať a reagujeme rýchlo

Mesačne najazdíme tisíce kilometrov, aby sme uspokojili všetky objednávky našich zákazníkov. Veľké množstvo obchodníkov a rozsiahly vozový park nám umožňujú v podstate okamžite reagovať i na mimoriadne urgentné požiadavky.

Odborné znalosti a asistenčná starostlivosť sú samozrejmosťou Obchodníci, ktorí sa o Vás starajú, sú pravidelne odborne školení a oznamovaní s najnovšími trendmi v oblasti tlače. Môžu Vám teda poradiť nielen s výberom pre Vás najvhodnejšej tlačiarne, ale aj s jej následnou prevádzkou, obsluhou i servisom. Poradia Vám s inštaláciou ovládačov a nastavením tlačiarne, aktualizáciou firmware…

Vždy niečo naviac

Služby obchodníka firmy ABEL sa neobmedzujú iba na dodávky spotrebného materiálu, ale sú komplexné. Môžete tak v rámci asistenčnej starostlivosti dostať úplne zadarmo služby, za ktoré by ste inde platili nemalé peniaze.


Informačné materiály

Katalog ke stažení Na základe vašej požiadavky vám budú úplne zadarmo zaslané kompletné materiály o našej spoločnosti zahŕňajúce cenníky, detailné informácie o spoločnosti a zmluvu o dielo.

Stiahnuť katalóg Zaslať materiály poštou